SOU 2009:35 Moderna hyreslagar - 9789138231869 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:35 Moderna hyreslagar
– Slutbetänkande av Hyreslagsutredningen
   
 
Titel:SOU 2009:35 Moderna hyreslagar – Slutbetänkande av Hyreslagsutredningen
Utgivningsår:2009
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231869
Kommitte:Hyreslagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:35
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ändringar i hyreslagen (12 kap. jordabalken) för att reglerna ska bli mer överskådliga och lättillgängliga.

Bland annat vill man lyfta ut ett flertal paragrafer och placera dessa i två särskilda lagar - bostadshyreslagen och lokalhyreslagen.
 
  © 2017 Jure AB