SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn - 9789138231999 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn
   
 
Titel:SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn
Utgivningsår:2009
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231999
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Styrmedelsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:40
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Betänkandet handlar om möjligheterna att koppla marknadsorienterade styrmedel till Arbetsmiljöverkets tillsyn av efterlevnaden av arbetsmiljölagen. Utredningen har tittat på den modell som har införts i Danmark.

Utredningen har funnit att en tillsynsmodell utformad efter de huvudprinciper som den danska modellen bygger på bör införas i Sverige, det vill säga genomgång av samtliga arbetsställen genom besök, "screening", och synlig- och offentliggörande av resultatet av tillsynen genom en "märkning" på tillsynsmyndighetens webbplats.

Utredningen föreslår att en sådan modell införs i den svenska tillsynen men att den i flera avseenden utformas annorlunda än den danska modellen.


 
  © 2017 Jure AB