SOU 2009:41 Bättre och snabbare insättningsgaranti - 9789138232002 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:41 Bättre och snabbare insättningsgaranti
   
 
Titel:SOU 2009:41 Bättre och snabbare insättningsgaranti
Utgivningsår:2009
Omfång:409 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232002
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:41
Ämnesord:Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera regelverket för och tillsynen av institut som tar emot inlåning som omfattas av insättningsgarantisystemet för att målet om ett gott konsumentskydd och stabilitet inom det finansiella systemet bättre ska uppnås.
 
  © 2017 Jure AB