Regeringens skrivelse 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor - 200809220 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor
Utgivningsår:2009
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809220
Serie:Propositioner nr. 2008/09:220
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redovisas hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009.

Skrivelsen behandlar också tillståndsgivning och tillsyn, registerfrågor, tillgängligheten till kyrkliga kulturminnen och brottslighet kopplad till dessa, samarbete mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet samt kompetens- och kunskapsfrågor.

 
  © 2017 Jure AB