SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten - 9789138232224 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten
– En översyn av lagen om fiskevårdsområden
   
 
Titel:SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten – En översyn av lagen om fiskevårdsområden
Anmärkning:Delbetänkande av Fiskelagsutredningen.
Utgivningsår:2009
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232224
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fiskelagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:53
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB