SOU 2009:57 Myndighet för hållbart samhällsbyggande - 9789138232316 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:57 Myndighet för hållbart samhällsbyggande
– en granskning av Boverket
   
 
Titel:SOU 2009:57 Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket
Utgivningsår:2009
Omfång:339 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232316
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:Utredningen om Boverket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:57
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

Utredningen av Boverket föreslår i detta betänkande (SOU 2009:57) bland annat att regeringen ser över vilka uppgifter Boverket ska ansvara för.

Utredaren har granskat och analyserat Boverkets verksamhet vad gäller bland annat inriktning, mål, resultat och prioriteringar och redovisar med denna skrift ett underlag för regeringens fördjupade prövning.

Utredningen visar att det kan finnas anledning att se över om regeringens styrning av Boverket är ändamålsenlig. Det gäller såväl hur styrningen i sig är utformad, vilka uppgifter myndigheten ska ansvara för, vilka prioriteringar som ska göras samt Boverkets roll gentemot andra myndigheter.

Särskild utredare: Länsöverdirektör Göran Bengtsson
 
  © 2017 Jure AB