SOU 2009:54 Uthållig älgförvaltning i samverkan - 9789138232262 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:54 Uthållig älgförvaltning i samverkan
– Betänkande av Utredningen om en bättre älgförvaltning
   
 
Titel:SOU 2009:54 Uthållig älgförvaltning i samverkan – Betänkande av Utredningen om en bättre älgförvaltning
Utgivningsår:2009
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232262
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en bättre älgförvaltning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:54
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen identifierar ett antal problem med älgförvaltningen och föreslår en ny struktur för denna som hänger samman och kan förstås från den lokala till den nationella nivån. Förvaltningens olika delar - nivåer - ska ha roller och ansvarsområden som blir tydliga och mer enhetliga än dagens. Skalan kan dock variera och anpassas till lokala förhållanden

Några konkreta förslag i betänkandet:
-Licensjakten på älg avskaffas och ersätts med jakt inom registrerade älgskötselområden.
-Samverkan ska bygga vidare på dagens älgskötselområden och de bör tåla en avskjutning om minst 10 älgar per år och vara sammanhängande.
-Större älgförvaltningsområden inrättas som en stödfunktion i förvaltningen. De ska omfatta en i huvudsak egen älgstam. Inom området ska en älgförvaltningsgrupp utses. En långsiktig plan för förvaltningen av älgen inom området ska fastställas av länsstyrelsen.
-Länsstyrelsens uppdrag när det gäller älgförvaltningen blir bl.a. att ta fram ett övergripande regionalt långsiktigt program för viltförvaltningen samt ett ansvar för uppföljningen av älgförvaltningen.
-Naturvårdsverket bör få ett tydligare uppdrag som sektorsmyndighet för älgförvaltningen för att säkerställa att den blir enhetlig och präglas av en helhetssyn.
-En gemensam IT-plattform ska skapas och utbildning i adaptiv förvaltning genomföras. Avskjutning måste rapporteras inom en vecka från det att en älg har fällts.
-Jakttiden för älg ska vara enhetlig. I norra Sverige ska det vara uppehåll i jakten den 24 september-8 oktober.
-Fällavgift ska betalas för samtliga fällda älgar, även kalvar.

Särskild utredare: Maria Norrfalk
 
  © 2017 Jure AB