SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga - 9789138232538 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga
   
 
Titel:SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga
Utgivningsår:2009
Omfång:720 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232538
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Den 16 juli 2009 överlämnade den särskilde utredaren Kerstin Wigzell betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68) till regeringen. Betänkandet innehåller en översyn av ett antal bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen och förslag till förändringar.
 
  © 2017 Jure AB