SOU 2009:69 En ny ransonerings- och prisregleringslag - 9789138232569 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:69 En ny ransonerings- och prisregleringslag
   
 
Titel:SOU 2009:69 En ny ransonerings- och prisregleringslag
Utgivningsår:2009
Omfång:210 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232569
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:69
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Utredningen har sett över ransoneringslagen och prisregleringslagen för att se vad som krävs för en effektiv och ändamålsenlig fördelning av förnödenheter i krig. Utredningen lägger också fram ett förslag till en ny lag om ransonering och prisreglering. Förslaget bygger på den gamla lagen men med ett antal förändringar. Bland annat konstaterar utredningen att för en effektiv tillämpning av en ransonering- och prisregleringslag krävs det förberedda administrativa ransoneringssystem och tydligt utpekade ansvariga myndigheter.

 
  © 2017 Jure AB