SOU 2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor - 9789138232644 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor
   
 
Titel:SOU 2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor
Utgivningsår:2009
Omfång:182 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232644
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Insynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:72
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande av Insynsutredningen (SOU 2009:72) behandlas frågor som främst rör den så kallade förundersökningssekretessen till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. En av dessa frågor rör allmänhetens rätt att ta del av bilder på döda personer, som aktualiserades av att förundersökningen i Arbogamålet spreds på internet.

 
  © 2017 Jure AB