SOU 2009:75 Folkbokföringen - 9789138232729 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:75 Folkbokföringen
   
 
Titel:SOU 2009:75 Folkbokföringen
Utgivningsår:2009
Omfång:635 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232729
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 452 SEK exkl. moms

 

Folkbokföringsutredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Utredningen ska bedöma om bestämmelserna i lagen är ändamålsenliga med beaktande av folkbokföringens uppgifter. Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande den 10 september 2009, Folkbokföringen (SOU 2009:75).
 
  © 2017 Jure AB