SOU 2009:74 Höghastighetsbanor - 9789138232699 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:74 Höghastighetsbanor
– ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
   
 
Titel:SOU 2009:74 Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
Utgivningsår:2009
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232699
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. I enlighet med utredningens direktiv har analyserats om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar för ett utvecklat transportsystem med förbättrad kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet.
 
  © 2017 Jure AB