SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. - 9789138232736 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m.
   
 
Titel:SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:343 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232736
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att förbättra förutsättningarna för svenskt rättsväsende att delta i internationella uppdrag, för att på det sättet bidra till Sveriges dokumenterade engagemang när det gäller civil krishantering och internationellt utvecklingssamarbete. Utredningen föreslår att dess lagförslag träder i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB