SOU 2009:79 Några begravningsfrågor - 9789138232774 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:79 Några begravningsfrågor
   
 
Titel:SOU 2009:79 Några begravningsfrågor
Utgivningsår:2009
Omfång:365 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232774
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att behandla länsstyrelsernas tillsyn och begravningsombudens roll, begravningsavgiftssatsernas variation och frågor om s.k. begravningsclearing, nya begrepp inom begravningsverksamheten samt en alternativ begravningsmetod.

Genom tilläggsdirektiv den 28 maj 2009 gavs utredningen i uppdrag att därutöver förutsättningslöst se över frågan om tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering.
 
  © 2017 Jure AB