SOU 2009:83 Miljömålen i nya perspektiv - 9789138232903 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:83 Miljömålen i nya perspektiv
   
 
Titel:SOU 2009:83 Miljömålen i nya perspektiv
Utgivningsår:2009
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232903
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:83
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv. Rollen för riksdagen, regeringen och myndigheterna preciseras när det gäller den samhällsomställning som behöver ske inom en generation. Vikten av det löpande miljöarbetet inom bl.a. myndigheter, kommuner och företag betonas. Utredningen föreslår en delvis förändrad bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. Inom en generation, till år 2025, bör antingen miljökvaliteten eller förutsättningarna att nå miljökvaliteten vara uppnådda
 
  © 2017 Jure AB