Prop. 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus - 200910021 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus
   
 
Titel:Prop. 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus
Utgivningsår:2009
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:21
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska upphävas, eftersom lagen inte tillräckligt effektivt förhindrar att personer som är mindre lämpliga som hyresvärdar förvärvar och förvaltar hyresfastigheter. I syfte att tillvarata hyresgästernas intressen av en godtagbar fastighetsförvaltning föreslås att bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska skärpas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2010.
 
  © 2017 Jure AB