SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning - 9789138233023 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
   
 
Titel:SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
Utgivningsår:2009
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233023
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande från E-delegationen (SOU 2009:86) lämnas förslag på att en enhetlig svensk e-legitimation för hela den offentliga sektorn ska skapas, som i förlängningen även ska kunna användas av den privata sektorn.

Dessutom föreslår delegationen att vissa myndigheter får ett uppdrag att möjliggöra en snabb och effektiv utveckling av e-tjänster. Vidare menar man att gemensamma verksamhetsstöd, så kallade shared service centers, bör inrättas. Detta beräknas ge en besparing på cirka en miljard kronor årligen.
 
  © 2017 Jure AB