SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare - 9789138232972 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare
– Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
   
 
Titel:SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
Utgivningsår:2009
Omfång:267 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138232972
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:84
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Förslag om att införa ett nytt system för etablering av vårdgivare som vill verka med offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården.

Systemet ska finnas vid sidan av de offentliga upphandlingsformer som redan finns och bygger på ett samspel mellan landstingens planeringsansvar, vårdgivarnas initiativ och en nationell plattform. Avsikten med anslutningsformen är att tillvarata entreprenörskap och nytänkande och därigenom stimulera utvecklingen mot en ökad mångfald inom denna del av hälso- och sjukvården.

Förslagen är vidare utformade så att de ger bättre förutsättningar för en ökad integration så att olika vårdgivare, oavsett driftsform, verkar i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem.
 
  © 2017 Jure AB