SOU 2009:93 Inkluderande arbetsliv - 9789138233184 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:93 Inkluderande arbetsliv
   
 
Titel:SOU 2009:93 Inkluderande arbetsliv
Utgivningsår:2009
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233184
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:93
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

I denna skrift ägnar sig Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet åt visionen om ett inkluderande arbetsliv, där grupper som i dag har svårt att få tillträde, stanna kvar eller återgå till arbetslivet lyckats med det, och där arbetsmiljön bidragit till denna framgång.

I likhet med Kunskapsrådets förre skrift God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? (SOU 2009:47) är denna skrift en antologi, där experter ur Kunskapsrådet samt två inbjudna gästskribenter tar sig an olika aspekter av skriftens tema.
 
  © 2017 Jure AB