SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring - 9789138233269 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring
   
 
Titel:SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring
Utgivningsår:2009
Omfång:661 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233269
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 452 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till utformningen av regler som möjliggör en överföring av vissa socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen. Ett antal villkor har lagts fast för dessa förslag. Det har också ingått i uppdraget att uppskatta vissa, för trafikförsäkringen och enskilda trafikanter, externa kostnader.

Vidare har det ingått i uppdraget att redovisa de ekonomiska och administrativa konsekvenser som förslagen får för enskilda, företag, försäkringsgivarna, Försäkringskassan och staten i övrigt.
 
  © 2017 Jure AB