SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet - 9789138233313 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet
   
 
Titel:SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet
Utgivningsår:2009
Omfång:383 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233313
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:99
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Utredningen om vanvård tillsattes 2006 och fick i uppdrag att intervjua personer som ansåg sig blivit vanvårdade under sin tid i den sociala barnavården. Sammanlagt kom 1 030 personer att anmäla sig till intervju innan slutdatumet den 1 mars 2009. Över 500 intervjuer har genomförts i december 2009 och nästan lika många väntar på att bli intervjuade. Resultaten av de första 404 intervjuerna presenteras i denna delrapport. Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att den sociala barnavården under den tid som utredningen omfattar har brustit i sitt tillsyns- och uppföljningsansvar. Av direktiven framgår att utredningen även ska skriva en rapport och föreslå hur liknande förhållanden kan undvikas i framtiden.

Utredningen har träffat människor som berättat om försummelse och övergrepp under sina placeringar i fosterhem eller institution. Det har exempelvis handlat om barn som ständigt varit hungriga, fått utstå kränkningar från fosterföräldrar eller personal på institution, blivit utsatta för såväl psykisk som fysisk misshandel, som inte fått en ordentlig skolgång på grund av hårt arbete eller berövats kontakten med sin biologiska familj.
 
  © 2017 Jure AB