SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet - 9789138233429 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet
   
 
Titel:SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet
Utgivningsår:2010
Omfång:501 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233429
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Kommitténs uppdrag har väsentligen bestått av att utreda frågorna om säkerhetskopiors rättsliga status respektive utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. Kommittén redovisade sitt uppdrag beträffande säkerhetskopiornas status i delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5). I detta slutbetänkande redovisar kommittén sitt uppdrag när det gäller utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form m.m.

Kommittén föreslår att det av offentlighets- och sekretesslagen ska följa att myndigheterna efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt.

Kommittén bedömer vidare att det inte i nuläget är lämpligt att avskaffa sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

De föreslagna ändringarna av offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB