SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden - 9789138233450 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
   
 
Titel:SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
Utgivningsår:2010
Omfång:459 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233450
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB