SOU 2010:13 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet - 9789138233559 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:13 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
   
 
Titel:SOU 2010:13 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Utgivningsår:2010
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233559
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:13
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

I denna utredningen föreslås en ny lag om känslig upphandling.

EU har i juli 2009 antagit ett direktiv som reglerar upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet. Syftet med direktivet är framför allt att skapa förutsättningar för upphandlingar av sådant material och sådana tjänster som är av så känslig natur att de tidigare upphandlingsdirektiven (det s.k. klassiska upphandlingsdirektivet och försörjningsdirektivet) inte lämpar sig. Här föreslås en ny lag för att införliva EU:s senaste upphandlingsdirektiv.
Direktivet och den nya lagen följer i stort sett de tidigare upphandlingsdirektiven. Den stora skillnaden är bestämmelserna om informationssäkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenad samt de helt nya bestämmelserna om rättsmedel.
 
  © 2017 Jure AB