SOU 2010:15 Kriminella grupperingar - 9789138233597 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:15 Kriminella grupperingar
– motverka rekrytering och underlätta avhopp
   
 
Titel:SOU 2010:15 Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp
Utgivningsår:2010
Omfång:224 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233597
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen mot kriminella grupperingar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:15
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Projekt Pojke ska utrota de kriminella gängen!!

I detta betänkande föreslås att det omgående görs en omfattande satsning på yrkesträning, arbete och fritidsaktiviteter för tonårspojkar och unga män i de mest utsatta bostadsområdena. Satsningen kallas Projekt Pojke och bör pågå en längre tid, till en kostnad av minst 75 miljoner kr årligen.
Sociala insatsgrupper för unga i riskzonen, en stödtelefon för föräldrar och särskilda avdelningar på anstalter för dem som vill hoppa av kriminella gäng. Det är några av de andra förslag som länspolismästare Carin Götblad föreslår för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället.
 
  © 2017 Jure AB