SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen - 9789138233764 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen
   
 
Titel:SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen
Utgivningsår:2010
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233764
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:transportforskningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:27
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att Energimyndigheten, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova samtliga får ett tydligare ansvar för forsknings- och innovationsfrågor inom transportsektorn. För att stärka samarbetet föreslås en satsning på styrgruppen Transam och på ett Rådsforum med representanter för näringsliv, övriga myndigheter, brukare och samhälle. Verksamheten bör särskilt fokusera personalrörlighet och entreprenörskap.
 
  © 2017 Jure AB