SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap - 9789138233863 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap
   
 
Titel:SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap
Utgivningsår:2010
Omfång:81 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233863
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 216 SEK exkl. moms

 

Kvinnorna uppmärksammas mindre än männen i läromedlens historieavsnitt!

De största bristerna gäller läromedlen för gymnasiet, medan läromedlen för grundskolan, särskilt i de lägre årskurserna klarar granskningen ur jämställdhetssynvinkel bättre. Problematiseringar av köns- och jämställdhetsaspekter finns, men är få. Följande läromedel har granskats:

Samhällskunskap. Lärobok för de första skolåren (Natur och kultur, 2008).
Grundskoleboken SO Direkt. Samhälle. Ämnesboken (Bonniers Utbildning, 2007)
Lärarhandledning till SO Direkt.
Gymnasieboken Exposé Samhällskunskap A (Liber. 2009)
Gymnasieboken Mittpunkt Samhällskunskap A (Studentlitteratur, 2009).

Särskild utredare: Ann-Sofie Ohlander


 
  © 2017 Jure AB