SOU 2010:34 På väg mot en ny roll - 9789138233887 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:34 På väg mot en ny roll
   
 
Titel:SOU 2010:34 På väg mot en ny roll
Utgivningsår:2010
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233887
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 216 SEK exkl. moms

 

Lägga ner, slå samman eller regionalisera?

Diskuterar Riksutställningars framtid och pekar på ett antal alternativ för verksamhetens fortlevnad. Föreslår att Riksutställningar anpassas till en ny roll som innebär minskad produktion av vandringsutställningar, men ökat fokus på omvärldsanalys och tekniskt stöd.

Utställningar för barn och unga bör prioriteras. Uppdraget för samtidskonst bör bevaras, men inriktas på stöd till arrangörer. Det museipedagogiska uppdraget med inriktning på länsmuseerna bör upphöra och i stället ersättas av utökat samarbete med forskningsinstitutioner för utställningar och konstpedagogik.
 
  © 2017 Jure AB