SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? - 9789138233900 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse?
– En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009
   
 
Titel:SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? – En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009
Utgivningsår:2010
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233900
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Definitionen verkar enkel vid första påseendet, men när den i olika situationer ska tillämpas och omsättas till praktiskt jämställdhetsarbete uppstår tolkningssvårigheter. Här behandlas från om hur begreppet »jämställdhet» ska förstås och tolkas i skolans värld.

Häri redovisas även vilka övergripande frågor som behandlats inom ämnesområdet under olika perioder från 1969 och framåt.
 
  © 2017 Jure AB