SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa - 9789138233825 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa
   
 
Titel:SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa
Utgivningsår:2010
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233825
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 216 SEK exkl. moms

 

Beredskap mot självmord!

Föreslår att Nationell prevention av suicid och psykiska ohälsa vid Karolinska institutet (NASP) får i uppdrag att genomföra ett pilotförsök av det australiska utbildningsprogrammet MHFA med dess tillägg i sin finska version. Målgrupper för utbildningen är främst skolpersonal, socialarbetare, poliser, kyrkans personal och ambulanspersonal.

Vidare föreslås att NASP tilldelas resurser under fem år för stödja det självmordsförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.

Särskild utredare: Gun-Marie Pettersson

 
  © 2017 Jure AB