SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet - 9789138233924 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet
   
 
Titel:SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet
Utgivningsår:2010
Omfång:44 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233924
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 216 SEK exkl. moms

 

Sverigekunskap åt fler!

Föreslår att även nyanlända som inte omfattas av etableringslagen (2010:197) ska erbjudas samhällsorientering. Enligt förslaget bör alltså alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år erbjudas sådan utbildning, med undantag för gäststuderande.

Målgruppen för kommunernas åläggande enligt etableringslagen utökas därmed med ca 65.000 personer över 18 år.
 
  © 2017 Jure AB