SOU 2010:41 Kompensationstillägg - om ersättning vid försenade utbetalningar - 9789138234013 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:41 Kompensationstillägg - om ersättning vid försenade utbetalningar
   
 
Titel:SOU 2010:41 Kompensationstillägg - om ersättning vid försenade utbetalningar
Utgivningsår:2010
Omfång:231 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234013
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa en skyldighet för Försäkringskassan att ekonomiskt kompensera enskilda som har fått vänta på en utbetalning av ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredningen ska därvid analysera och utveckla de principiella och praktiska skäl som kan tala för och emot en sådan skyldighet. I direktiven anges att utgångspunkten för utredningens arbete ska vara att föreslå ett regelsystem som innebär att Försäkringskassan ska vara skyldig att utge ekonomisk kompensation till försäkrade som fått vänta på en ersättning under acceptabelt lång tid. Utredningen ska, enligt direktiven, utarbeta ett heltäckande regelsystem för när Försäkringskassan i olika fall ska vara skyldig att betala sådan kompensation. I direktiven anges vidare att en eventuell skyldighet att betala ekonomisk kompensation inte får inverka på det skadeståndsansvar som staten har enligt skadeståndslagen och som skulle kunna bli tillämpligt vid en långsam handläggning. I samband därmed klargörs att utredningen därför inte bör utforma ett eventuellt regelsystem avseende kompensation utifrån skadeståndsrättsliga principer utan att ett sådant snarare bör bygga på en beräkningsgrund liknande ränta. Utredningens uppdrag omfattar enligt direktiven även sådana
ersättningar som den 1 januari 2010 förts över från Försäkringskassan till den nya Pensionsmyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB