SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT - 9789138233771 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT
   
 
Titel:SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT
Utgivningsår:2010
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233771
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 288 SEK exkl. moms

 

Högt ställda mål inom naturvetenskap och teknik: Minst 30 procent av gymnasieeleverna och minst 10 procent av en årskull studenter ska plugga dessa ämnen 2020!

Föreslår att regeringen fastställer en nationell kompetensstrategi för matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Denna bör syfta till att öka intresset och höja kunskapsnivåerna inom ämnesområdena. Inom ramen för strategin föreslås satsningar på särskilda teknik- och naturvetenskapskommuner, rekryteringskampanj för den nya lärarutbildningen, förkortad lärarutbildning för ämnessakkunniga, övergången mellan skola och högskola m.m. Dessutom bör regeringen tillsätta en nationell kommission med särskilt fokus på Sveriges utveckling inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.
För att genomföra strategin föreslås att regeringen inrättar Plattform teknik och naturvetenskap med ansvar för det operativa arbetet i form av samordning, medelstilldelning, kommunikation och analys.
 
  © 2017 Jure AB