SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter - 9789138234518 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
   
 
Titel:SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
Utgivningsår:2010
Omfång:561 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234518
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:70
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Delegationen lämnar förslag på en rad områden. Syftet är att de tillsammans ska bilda en struktur för hållbart skydd av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Det centrala förslaget är att inrätta en ny myndighet: Kommissionen för mänskliga rättigheter, med uppdrag att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige med utgångspunkt i de internationella konventionerna. Kommissionen föreslås vara en myndighet under riksdagen och ges ett brett uppdrag, som omfattar att undersöka och rapportera om situationen för alla de mänskliga rättigheterna, utan avgränsning med avseende på samhällsområde eller -sektor.

Kommissionen föreslås bedriva sitt arbete i samverkan och kontakt med såväl offentliga verksamheter som aktörer inom det civila samhället, näringslivet samt med internationella organisationer.
 
  © 2017 Jure AB