SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter - 9789138234525 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
– Bilagor
   
 
Titel:SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter – Bilagor
Utgivningsår:2010
Omfång:532 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234525
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:70
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Innehåller bl.a. underlag om kommuners, landstings och statliga myndigheters arbete med mänskliga rättigheter. Kapitel om kommernas ansvar, olika kartläggningar och utvärderingar av diverse utbildningar m.m.
 
  © 2017 Jure AB