SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration - 9789138234846 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration
   
 
Titel:SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration
Anmärkning:Bilagor 1-4 till Långtidsutredningen.
Utgivningsår:2010
Omfång:389 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234846
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Långtidsutredningen 2011 har beställt 12 forskningsrapporter och de fyra första publiceras i detta betänkande. Rapporterna handlar om arbetsmarknadspolitikens effekter, utbildning och integration:

Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet - en översikt
Den gymnasiala yrkesutbildningen och inträdet på arbetsmarknaden
Vad förklarar svenska universitetsstudenters höga examensålder?
Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden
 
  © 2017 Jure AB