SOU 2010:94 Gotland - 9789138234969 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:94 Gotland
– Användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
   
 
Titel:SOU 2010:94 Gotland – Användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
Utgivningsår:2010
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234969
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:94
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Bedömer att det finns rättsliga förutsättningar för Gotlands kommun att använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Föreslår därför att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att Gotlands kommun kan använda dessa beteckningar.

Särskild utredare: Mats Sjöstrand.

 
  © 2017 Jure AB