SOU 2010:98 Gårdsförsäljning - 9789138235003 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:98 Gårdsförsäljning
   
 
Titel:SOU 2010:98 Gårdsförsäljning
Utgivningsår:2010
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235003
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa alkoholfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:98
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har varit att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

I betänkandet presenteras en modell för gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Modellen innebär att gårdsförsäljning av alkoholdrycker bara ska kunna ske i samband med ett studiebesök på tillverkningsstället, föreläsning eller någon annan liknande upplevelsetjänst med anknytning till den aktuella alkoholdrycken. Upplevelsetjänsten ska erbjudas allmänheten mot betalning.

Det är bara den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker som efter särskilt tillstånd av kommunen ska få bedriva gårdsförsäljning. För att inte diskriminera utländska produkter ska tillverkaren få sälja inte bara egenproducerade alkoholdrycker, utan även alkoholdrycker av samma slag som tillverkaren själv tillverkar.

Utredningens modell för gårdsförsäljning innehåller också individuella och kvantitativa begränsningar när det gäller mängden alkoholdryck som får säljas. Begränsningarna är motiverade av folkhälsoskäl.

Modellen ställer inte krav på att försäljningen ska ske på en gård på landsbygden. Det skulle kunna försvåra för utländska tillverkare att etablera sig här och därmed strida mot EU-rätten.
 
  © 2017 Jure AB