SOU 2010:102 Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet. En rapport om konsekvenser av 1900-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död - 9789138235041 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:102 Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet. En rapport om konsekvenser av 1900-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död
   
 
Titel:SOU 2010:102 Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet. En rapport om konsekvenser av 1900-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död
Utgivningsår:2010
Omfång:93 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235041
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sociala rådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:102
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Presenterar resultat från analyser av hälsoeffekter av att vara arbetslös. Såväl antalet som andelen arbetslösa personer varierar mycket över tid i Sverige och möjliga långsiktiga konsekvenser av arbetslöshet är en aktuell fråga.
 
  © 2017 Jure AB