SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder - 9789138235058 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder
   
 
Titel:SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder
Utgivningsår:2011
Omfång:563 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235058
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Polismetodsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att se över de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. De särskilda spaningsmetoder som tas upp i förslagen är infiltration, provokativa åtgärder samt användning av vissa tekniska spaningshjälpmedel.

Utredningen föreslår bl.a. att: en ny lag för särskilda spaningsmetoder införs, ett nytt oberoende beslutsorgan för underrättelseverksamhet inrättas.

Vidare föreslås att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över samtliga åtgärder som regleras i den nya inhämtningslagen. Utredningen behandlar också hur integritetskänsliga tekniska spaningsmetoder regleras, förslag till särskilda regler för Säkerhetspolisen m.m.
 
  © 2017 Jure AB