SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - 9789138235010 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer
   
 
Titel:SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer
Utgivningsår:2011
Omfång:278 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235010
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:DEJA-delegationen för jämställdhet i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:99
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Traditionella könsroller hindrar både pojkar och flickor i skolan!

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Flickor presterar bättre än pojkar, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller. Det är slutsatser som kommit fram när DEJA nu presenterar sitt slutbetänkande.
För att långsiktigt stärka jämställdheten i skolan föreslår Deja bl.a.:

Nuvarande reglering av åtgärder och förbud mot diskriminering och trakasserier av barn och ungdomar flyttas från diskrimineringslagen till skollagen.
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet bör gemensamt ta fram allmänna råd om hur man tidigt kan identifiera och hjälpa flickor och pojkar med psykosociala svårigheter.
Skolan bör ha ett övergipande jämställdhetsmål med följande lydelse: »Jämställdhet i skolan råder när flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att påverka skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen.»
Skolverket bör ta fram allmänna råd och annat stödmaterial för att förbättra undervisningen i läsning och skrivning.
Skolverket bör anordna särskild utbildning för lärare eller skolledare om sex- och samlevnad och i samråd med Skolinspektionen granska kvaliteten i undervisningen i ämnet.
Skolverket bör ändra målformuleringarna i rektorsutbildningen så att jämställdheten genomsyrar denna. Ett obligatoriskt moment om hedersproblematiken bör ingå i utbildningen.Särskild utredare: Anna Ekström.

 
  © 2017 Jure AB