SOU 2010:105 Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området - 9789138235164 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:105 Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området
   
 
Titel:SOU 2010:105 Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området
Utgivningsår:2011
Omfång:95 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235164
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sociala rådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:105
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Analyserar frågor om förväntad inkomst från det allmänna pensionssystemet för en grupp av invandrare med en svag anknytning till arbetsmarknaden. Som exempel på en sådan grupp tar rapporten upp de individer som invandrat till Sverige från ett icke OECD-land.

Ett gemensamt tema i rapporten är att kontrastera de ekonomiska förutsättningarna för dessa utrikes födda män och kvinnor mot de villkor som gäller för inrikes födda. Speciellt uppmärksammas skillnader mellan olika födelsekohorter.

Rapporten kommenterar dagens situation och den förväntade framtida pensionen för dem som i dag är i yrkesaktiv ålder.
 
  © 2017 Jure AB