SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg - 9789138234983 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg
   
 
Titel:SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg
Utgivningsår:201
Omfång:281 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234983
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betygsprövningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Betyg ska kunna överklagas - eleverna får ökad rättssäkerhet!

Föreslår att rektor ska kunna ompröva en lärares betyg, om eleven begär detta. Om rektorn finner att betyget är oriktigt ska det ändras. En ändring får dock inte innebära att betyget sänks. I stort sett alla betyg i alla skolformer ska kunna omprövas. Rektorn förutsätts ta stöd av meriterade och erfarna lärare.
En omprövning av betyg förutsätter att det finns en dokumentation av elevens kunskaper att utgå ifrån. Därför förtydligas kraven på dokumentation, vilket också bör leda till en ökad transparens i betygssättningen.
Bedömer dessutom att det finns starka skäl för huvudmän och rektorer att arbeta systematiskt med att utveckla kvaliteten i betygssättningen.

Särskild utredare: Leif Davidsson

 
  © 2017 Jure AB