SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation - 9789138235072 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation
   
 
Titel:SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation
Utgivningsår:2011
Omfång:345 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235072
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Föreslår bland annat en ny nationell e-legitimationsmodell - Svensk e-legitimation. Enligt utredaren kan alla e-legitimationer inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation som uppfyller uppställda krav användas av privatpersoner och anställda för att nyttja förvaltningens e-tjänster.

Förutom möjlighet till elektronisk identifiering föreslår utredaren tjänster för elektronisk signering. Sådana tjänster kan förväntas effektivisera den offentliga förvaltningen samt leda till förenklingar och tidsbesparingar för privatpersoner, näringsidkare och medarbetare.
 
  © 2017 Jure AB