SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - 9789138234990 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling
   
 
Titel:SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling
Utgivningsår:2011
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234990
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:DEJA-delegationen för jämställdhet i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Flickor läser bättre än pojkar - men undantag finns!

Bland eleverna i åk 8 och 9 finns en liten grupp som knappt uppnått den läsförmåga som motsvarar åk 3-nivån. Här finns fler flickor (8 procent) än pojkar (4 procent). Ett exempel på de osedda flickorna!
Detta är ett av resultaten i denna rapport som består av tre delar:

Del 1 utgörs av en litteraturgenomgång.
Del 2 utgörs av en resultatuppföljning i en kommun.
Del 3 utgörs av en fältstudie i samma kommun.

För fler betänkanden/rapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan - klicka på länken under Lagstiftningskedjan.

Författare: Göran Linde Lars Naeslund Bo Sundblad
 
  © 2017 Jure AB