SOU 2010:107 Läkares sjukskrivningspraxis - 9789138235218 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:107 Läkares sjukskrivningspraxis
– En systematisk litteraturöversikt
   
 
Titel:SOU 2010:107 Läkares sjukskrivningspraxis – En systematisk litteraturöversikt
Utgivningsår:2011
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235218
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sociala rådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Denna rapport sammanställer den vetenskapliga kunskapen om läkares sjukskrivningspraxis genom en systematisk litteraturöversikt av studier inom området.

Sjukfrånvaron har varierat mycket över de senare decennierna i Sverige. Läkare har en central roll i processen kring patienters sjukfrånvaro. För många läkare i Sverige är sjukskrivningar en vanlig arbetsuppgift. Ett flertal åtgärder har vidtagits under de senare åren för att höja kvaliteten i läkares arbete med sjukskrivning av patienter. Som bas för sådana åtgärder behövs ett
vetenskapligt kunskapsunderlag.
 
  © 2017 Jure AB