SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet - 9789138235126 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
   
 
Titel:SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
Utgivningsår:2011
Omfång:299 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235126
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Riskablare lura staten!

Föreslår att ett sanktionssystem införs på trygghetsområdet som komplement till bidragsbrottlagen. Syftet är att förmå enskilda bidragstagare att lämna korrekta uppgifter och bli mer noggranna med dessa.
Sanktionerna bör omfatta samtliga förmåner enligt bidragsbrottslagen, dvs. bidrag m.m. som beslutats av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller a-kassorna.
Sanktionssystemet ska omfatta samtliga fall av oriktigt uppgiftslämnande eller missad anmälningsplikt, om de bedöms som ringa eller vårdslösa. I övriga fall av grövre natur blir följden liksom tidigare straffrättslig prövning enligt bidragsbrottslagen.
 
  © 2017 Jure AB