SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan - 9789138235270 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan
– En likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
   
 
Titel:SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan – En likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
Utgivningsår:2011
Omfång:635 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235270
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Gymnasiesärskoleutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Poängplan i stället för timplan i nya gymnasiesärskolan

Föreslår en ny gymnasiesärskola med breddat syfte och fler valmöjligheter för eleverna. Dessutom betonas möjligheten till fortsatta studier i vuxen ålder för personer med utvecklingsstörning.
Gymnasiesärskolan ska bestå av nio nationella program, där varje program bygger på inslag från flera olika program i gymnasieskolan:

Administration, handel och varuhantering
Estetiska verksamheter
Fastighet, anläggning och bygg
Fordonsvård och transport
Hantverk och produktion
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Samhälle och språk
Skog, mark och djur.
Dessutom föreslås ett träningsprogram för elever som inte kan följa undervisningen på de nationella programmen.
För de nationella programmen föreslås att en poängplan om 3 000 gymnasiesärskolepoäng ska ersätta dagens timplan. Detta bör öka möjligheterna att möta varje elev på rätt nivå och stegvis hjälpa eleven att klara av utbildningen.
Innehåller dessutom förslag om bl.a. individuellt anpassad studiegång, arbetsplatsförlagt lärande (APL), riksrekryterande utbildning motsvarande gymnasieskolans inom t.ex. idrott samt lärlingsutbildning och vuxenutbildning som på samma sätt motsvarar gymnasieskolans möjligheter.

Särskild utredare: Eva Wallberg

Tryckt i utredningen finns sammanlagt tre sammanfattningar, en vanlig sammanfattning av innehållet, en lättläst sammanfattning samt en sammanfattning på engelska. Den lättlästa sammanfattningen går förslagsvis att skriva ut från regeringen.se om man bara önskar den. Ingen av sammanfattningarna trycks separat.


 
  © 2017 Jure AB