SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del A - 9789138235188 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del A
– Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
   
 
Titel:SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del A – Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
Utgivningsår:2011
Omfång:735 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235188
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djursmittsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Drygare kostnader för djurägare när djursmittan slår till!

Föreslår att det nuvarande statliga ersättningssystemet vid utbrott av allmänfarliga, smittsamma djursjukdomar eller salmonella avvecklas. De djurägare som vill skydda sig mot höga kostnader och stora förluster i sådana lägen ska i stället hänvisas till privata försäkringar.
I dagsläget erbjuds dock inga sådana heltäckande försäkringar och därför föreslås vissa övergångsregler i samband med att ny lagstiftning träder i kraft.
Föreslår en ny lag som definierar och kategoriserar 53 allmänfarliga smittämnen - betydligt fler än de smittämnen som omfattas av nuvarande epizootilagen och zoonoslagen. De allmänfarliga djusmittorna delas in i tre kategorier, vilka också anger graden av åtgärder som behövs för att minska risken för smittspridning:

Spärrsmittor: smittan hindras genom att anläggningar isoleras från kontakt med omvärlden
Åtgärdssmittor: Smittor som kräver åtgärder utöver isolering.
EU-förordningssmittor: Åtgärderna bestäms direkt av EU. Tar också upp frågor om bl.a. nya djursmittor, branschriktlinjer, transporter av djur, myndighetsansvar och myndighetssamverkan.
Allvarlig kritik mot utredningens förslag framförs i särskilda yttranden från Lantbruksuniversitetet, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, SVA och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
 
  © 2017 Jure AB