SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del C - 9789138235201 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del C
– Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
   
 
Titel:SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del C – Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
Anmärkning:Bilagedel, särskilda utredningar.
Utgivningsår:2011
Omfång:608 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235201
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djursmittsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Sex bilagor med särskilda utredningar om

det svenska djusmittskyddets historia,
klimatförändringarnas betydelse för smittskydd och animalieproduktion,
statens ansvar för bekämpning,
samhällskostnader för salmonella, campylobacterier och EHEC,
svensk forskning om smittsamma djursjukdomar,
utvärdering av salmonellabekämpning.
 
  © 2017 Jure AB